Sharebico
*****

BERA test

* Gvozdićeva 40, Belgrade, Serbia

BERA test (Brainstem evoked response audiometry ili akustički evocirani potencijali, AEP ) je objektivni otoneurološki test kojim se ispituje sposobnost slušnog puta da sprovodi nervne impulse kao odgovor na zvučne stimuluse.

Vrsta usluge
Ispitivanje sluha i govora
Pošaljite upit
Sharebico podržava bezbedno šerovanje, pozivamo vas da proučite savete na ovoj stranici
5.000 RSD / Cena usluge
Cilj pregleda/intervencijeZasniva se na merenju promene električne aktivnost mozga pri emitovanju zvuka razlučitih frekvencija i jačine. Električni potencijali se registruju preko posebnih elektroda stavljenih na površinu glave (na predeo iza uva, čelo i teme), posle čega ih posebni softver obradom prikazuje kao krivu sa određenim brojem talasa, koji su specifični za posebne delove slušnog puta. BERA test traje 30-60min.
BERA test
* Gvozdićeva 40, Belgrade, Serbia