Sharebico
****

CT skeniranje aorte

* Jurija Gagarina 22m, Belgrade, Serbia

Priprema za skeniranje: Od vas će se tražiti da popunite upitnik u vezi sa zdravstvenim statusom, lekovima i svim poznatim alergijama. Ako postoji šansa da ste trudni, obavestite nas pre skeniranja. Od vas će se možda zatražiti da se presvučete u haljinu i uklonite nakit za skeniranje. Takođe se mogu dati lekovi za smanjenje protoka krvi i usporavanje rada srca kako bi slike bile još jasnije i lakše za tumačenje. Lekove ćemo davati u obliku tableta ili putem kanile (tanke plastične cevčice) umetnute u ruku. Kada se postigne idealan puls, bićete odvedeni u CT sobu.

Vrsta usluge
CT skener
15.700 RSD / Cena usluge
Cilj medicinske uslugeSkeniranje torakalne aorte koristi MSCT tehnologiju za otkrivanje problema sa protokom krvi kroz vašu aortu. Dok se aorta skenira CT-om, snima se trag elektrokardiograma (EKG). Ove informacije su u korelaciji sa CT podacima kako bi se pružile visoko detaljne dijagnostičke informacije.
Trajanje procedureProcedura traje oko 15 minuta.
CT skeniranje aorte
* Jurija Gagarina 22m, Belgrade, Serbia