Dentalni implanti

* Humska 13, Niš, Serbia

Ugradnja zubnih implantata postaje sve popularniji način za nadoknadu izgubljenih zuba, pre svega zato što na najbolji način zamenjuje izgubljeni prirodni zub i zbog svoje dugotrajnosti koja je uz pravilno održavanje praktično doživotna. Ugradnja implantata se vrši u lokalnoj anesteziji i u potpunosti je bezbolna. Nećete osetiti ništa, čim anestezija krene da deluje. Nakon ugradnje zubnog implantata ne ostaju otvorene rane, pa je proces zalečenja brz i praktično bezbolan. U proseku ugradnja implanta na lako dostupno mesto i bez komplikacija traje manje od 60 minuta. Oporavak je brz i traje par dana. Nakon zahvata, u stomatološkoj ordinaciji će vas posavetovati kako da se ponašate tokom oporavka, ishrani i oralnoj higijeni. Proces potpunog srastanja traje od 2 do 9 meseci, u zavisnosti od složenosti samog procesa i tempa kojim se radi. Postoje 2 glavne faze: period dok implant sraste sa vilicom i izrada i postavljanje krunice na implant. Kada implant uspešno sraste sa vilicom, uz pravilno održavanje može da traje izuzetno dugo, praktično doživotno. Šanse da organizam odbaci implant su veoma male. U današnje vreme, implati su najbolje rešenje, koje pruža gotovo identične performanse kao prirodni zub i traju mnogo duže od svih ostalih rešenja. Naravno, treba pomenuti i redovne preglede koji su obavezni ukoliko želite da i vaš implant traje decenijama.

O klinici
Stomatološka ordinacija Cirkonijumdent Niš ima već 10 godina iskustva u oblasti stomatologije, protetike i oralne hirurgije. U našoj ordinaciji možete dobiti usluge iz oblasti: * preventivne stomatologije-pregledi, poliranje zuba, zaštita zuba, saveti * dečija stomatologija * bolesti zuba-plombiranje zuba, estetske plombe * bolesti usta-terapija paradontopatija-konzervativno, hirurški i protetski * oralna hirurgija-vađenje mlečnih, stalnih zuba * stomatološka protetika-specijalnost ordinacije, bazirana je na 35-to godišnjem iskustvu i inenzivnom radu na tom polju a unapređena najnovijim svetskim naučnim dostignućima i materijalima
Pošaljite upit
Sharebico podržava bezbedno šerovanje, pozivamo vas da proučite savete na ovoj stranici
- RSD / Cena usluge
60.000 RSD / Zimmer
96.000 RSD / Straumann
Cilj stomatološke uslugeImplati su najbolje rešenje, koje pruža gotovo identične performanse kao prirodni zub
Dentalni implanti
* Humska 13, Niš, Serbia