Sharebico
****

Fiksna protetika

* Nemanjina 5, Užice, Serbia

U fiksne protetske nadoknade spadaju: - Metalo-keramičke krunice, koje predstavljaju klasično fiksno protetsko riješenje. Keramika je nanesena na metalnu kobalt-hrom (Co-Cr) osnovu. Ovakvo rješenje je dugotrajno i pouzdano ali zahteva odstranjivanje nešto više zubnog tkiva. - Cirkonijumske krunice. Cirkon se u stomatologiji koristi kao materijal visoke tvrdoće za izradu krunica, mostova i suprastruktura na implantatima. Može se koristiti i kao podloga za keramiku ili kao gotova forma zuba. Iako po hemijskom sastavu cirkon spada u metale, u stomatologiji se koristi u obliku cirkonijum-dioksida (ZrO2) koji je bele boje. Upravo zbog svoje beline, koja se može pigmentisati u bilo koju drugu boju, omogućuje nam da lakše postignemo estetski zadovoljavajuće rezultate. Kod dentalnog cirkona od velike je važnosti što ima vrlo visoku biokompatibilnost s ljudskim telom pa su zato radovi od cirkonijum dioksida dugovečni i sigurni. Na mestima gde cirkon dodiruje zubno meso nakon određenog vremena vidljivo je da u većini slučajeva gingiva (desni) srastaju sa cirkonom. - Bezmetalna keramika poznata je i kao press keramika, ili staklo keramika. Zbog svoje prozirnosti propušta svetlost kao i prirodan zub. Zbog toga se koristi za izradu fiksnih protetskih radova najviše estetike kao što su fasete i krunice, a najviše na frontalnim zubima. To je litijum disilikatna keramika koja sadrži apatitne kristale koji se isto tako nalaze i u prirodnoj zubnoj gleđi i dentinu. Velika je prednost ovog materijala što nije potrebno odstranjivanje velike količine zubnog tkiva. U nekim slučajevima čak nije potrebno uopče odstranjivati ni malo zubnog tkiva.

O klinici
Stomatološka ordinacija "FILDENT" počela je sa radom avgusta 2008. godine sa namerom da svojim pacijentima predstavi dostignuća moderne stomatologije. Materijali koji se koriste u ordinaciji predstavljaju preporučene proizvode ispitane od strane REALITY ESTHETICS-a, vodeće svetske nezavisne kompanije za ispitivanje stomatoloških materijala. Ordinacija se nalazi u delu grada koji se zove Rakijski pijac - 200m od gradskog muzeja i 400m od Trga Partizana.
- RSD / Cena usluge
12.000 RSD / Metalokeramička krunica
26.400 RSD / Bezmetalna krunica
Cilj stomatološke uslugeUkoliko uslovi to zadovoljavaju, izgubljenu estetiku, ali funkciju zuba možemo da nadoknadimo fiksnim radovima koji se cementiraju i više ne skidaju sa zuba.
Fiksna protetika
* Nemanjina 5, Užice, Serbia