Hirurške intervencije na pankreasu

* Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia

Pankreas – gušterača je žlezdani organ koji poseduje endokrinu i egzokrinu funkciju. To podrazumeva da svoje produkte izlučuje u krv (endokrina funkcija) i u tanko crevo (egzokrina funkcija). Smešten je između želuca, dvanaestopalačnog creva, dela debelog creva i slezine. Pankreas se sastoji od glave, tela i repa. Ima presudnu ulogu u varenju proteina putem svoje egzokrine funkcije, dok endokrine ćelije pankreasa luče brojne važne hormone među kojima su najvažniji insulin i glukagon koji regulišu metabolizam šećera u krvi. Ultrazvučni pregled abdomena i multidetektorska kompjuterizovana tomografija (MDCT) su neinvazivne dijagnostičke procedure koje se koriste u inicijalnoj fazi ispitivanja. Nakon sprovedenih dijagnostičkih procedura donosi se odluka o vrsti hirurškog lečenja, odnosno da li je pacijent kandidat za palijativnu ili radikalnu hiruršku proceduru. Palijativne procedure mogu biti operativne, kao i endoskopske i perkutane intervencije za bilijarnu i duodenalnu opstrukciju i uklanjanje bola.

Lokacija
Beograd
Novi Sad
Pošaljite upit
Sharebico podržava bezbedno šerovanje, pozivamo vas da proučite savete na ovoj stranici
- RSD / Cena usluge
472.000 RSD / Operacije cističnih promena pankreasa+ugradni materijal
826.000 RSD / Distalna pankreatektomija – sa prezervacijom slezine/laparoskopska+ugradni materijal
1.416.000 RSD / Cefalična duodenopankreatektomija po Whipple-u+ugradni materijal
1.180.000 RSD / Zbrinjavanje hirurških komplikacija nakon hepatobiliopankreatične hirurgije+ugradni materijal
Cilj medicinske uslugeCilj hirurškog lečenja pankreatitisa - eliminacije bola, očuvanje prirodne funkcije pankreasa, osloboditi telo od toksičnih ostataka i prevencija komplikacija.
Boravak i ishranaInostranim pacijentima obezbeđen je produženi boravak, po potrebi. Za pacijente muslimanske veroispovesti obezbeđena je ishrana po Halal standardu.
NapomenaOperacije cističnih promena pankreasa-do 7 bolničkih dana Uračunato u cenu; Distalna pankreatektomija – sa prezervacijom slezine/laparoskopska-5-7 bolničkih dana Uračunato u cenu; Cefalična duodenopankreatektomija po Whipple-u i Zbrinjavanje hirurških komplikacija nakon hepatobiliopankreatične hirurgije- do 10 bolničkih dana Uračunato u cenu
Hirurške intervencije na pankreasu
* Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia