Sharebico
****

Lečenje želuca i jednjaka

* Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia

Želudac je središnji organ gastrointestilnog trakta, smešten u gornjem levom uglu abdomena. Sa gornje strane je povezan sa jednjakom, a sa donje sa dvanaestolapačnim crevom. Želudac je mišićni organ u kome se ostvaruje varenje hrane uz pomoć enzima koji se u njemu nalaze. Na prednjem delu želuca se nalazi egzofagealni sfinkter, mišić koji onemogućava vraćanje hrane u jednjak, a na zadnjem kraju se nalazi pilorični sfinkter koji reguliše prolaz hrane dalje u creva. Tim stručnjaka Atlas opšte bolnice radi najsloženije intervencije kod želuca i jednjaka, kao i njihovo lečenje.

Lokacija
Beograd
Novi Sad
- RSD / Cena usluge
413.000 RSD / Operacija ahalazije laparoskopska/otvorena+ugradni materijal
767.000 RSD / Operacija GERB-a (fundoplikacija) laparoskopska+ugradni materijal
413.000 RSD / Operacija hiatus hernije laparoskopska/otvorena+ugradni materijal
767.000 RSD / Hirurško lečenje divertikulima jednjaka+ugradni materijal
590.000 RSD / Resekcija želuca (benigni proces)+ugradni materijal
944.000 RSD / Subtotalna gastrektomija+ugradni materijal
1.180.000 RSD / Totalna gastrektormija sa sistematskom limfadenektomijom (maligni proces)+ugradni materijal
1.770.000 RSD / Radikalna ezofagektomija sa rekonstrukcijom+ugradni materijal
1.770.000 RSD / Procedura ezofagektomija+ugradni materijal
2.124.000 RSD / Koloplastika u hirurgiji jednjaka+ugradni materijal
413.000 RSD / Gastroentero i enteroentero anastomoza+ugradni materijal
1.416.000 RSD / Zbrinjavanje hirurških komplikacija nakon ezofagogastrične hirurgije
Cilj medicinske uslugeLečenje podrazumeva konzervativno lečenje lekovima, a kod slučajeva kada se poboljšanje ne može postići lekovima obavlja se operacija.
Boravak i ishranaInostranim pacijentima obezbeđen je produženi boravak, po potrebi. Za pacijente muslimanske veroispovesti obezbeđena je ishrana po Halal standardu.
NapomenaOperacija ahalazije laparoskopska/otvorena,Operacija GERB-a (fundoplikacija) laparoskopska,Operacija hiatus hernije laparoskopska/otvorena,Gastroentero i enteroentero anastomoza- do 5 bolničkih dana Uračunato u cenu; Hirurško lečenje divertikulima jednjaka-od 2-5 bolničkih dana Uračunato u cenu; Resekcija želuca (benigni proces)- 5-7 bolničkih dana Uračunato u cenu; Subtotalna gastrektomija, Totalna gastrektormija sa sistematskom limfadenektomijom, Radikalna ezofagektomija sa rekonstrukcijom- 7-10 bolničkih dana Uračunato u cenu; Procedura ezofagektomija, Zbrinjavanje hirurških komplikacija nakon ezofagogastrične hirurgije -do 10 bolničkih dana Uračunato u cenu; Koloplastika u hirurgiji jednjaka- 10-14 bolničih dana;
Lečenje želuca i jednjaka
* Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia