Sharebico
****

Mobilne proteze

* Nemanjina 5, Užice, Serbia

Mobilne proteze mogu biti potpune (totalne), delimične (parcijalne) ili kombinovani radovi. Nakon predaje mobilnog protetskog rada pacijentu koji ga nosi par dana u ustima, svi dodatni pregledi na kojima se provjerava dosed rada u ustima, zagriz, eventualno brušenje i poliranje su besplatni. Isto tako, prema potrebi radimo podlaganje i reparature proteza. - Totalnom akrilatnom protezom se nadoknađuju svi zubi i delovi alveolarnog nastavka u gornjoj i/ili donjoj vilici. Totalnom protezom se vraća i održava izgubljena funkcija oralnog aparata koja uključuje žvakanje, govor i estetiku. - Parcijalna akrilatna proteza koristi se kod pacijenata koji imaju sačuvan manji broj zuba koji istovremeno nije dovoljan da se optereti fiksnom protetskom nadoknadom. Izrađena je u potpunosti od akrilata i nadoknađuje izgubljene zube i njihove potporne strukture. Pomoću žičanih kukicica povezana je s preostalim prirodnim zubima koje pritom oštećuje stalnim pokretima budući da nije dovoljno stabilna. Zbog toga dolazi do češće pojave karijesa na kontaktnom mestu, a takođe i do povlačenja desni uslijed pomeranja kukica dok je proteza u funkciji. Kako je izgrađena samo od akrilata, po dimenzijama je puno veća od ostalih proteza s metalnom bazom, pa je i period navikavanja pacijenta na nošenje proteze puno duži. Žičane kukice predstavljaju ne samo problem za zdravlje susednog zuba i parodoncijuma, već su i estetski manje vrijedno rješenje budući da su vidljive prilikom govora i smejanja. Zbog svega toga, danas parcijalna akrilatna proteza predstavlja samo privremeno rješenje npr. u periodu nakon vađenja zuba dok rana ne zaraste, a kao kvalitetnija alternativa može poslužiti parcijalna wironit proteza, ili kombinovani rad. - Parcijalna wironit proteza (parcijalna akrilatna proteza sa metalnom bazom) Predstavlja kvalitetnije rešenje od parcijalne akrilatne proteze zbog svojstava same legure metala koji čine njenu bazu i koji zbog svoje veće izdržljivosti dopuštaju veću redukciju dimenzija proteze. Time je smanjena površina proteze koja se naslanja na meka tkiva npr.na nepce ili na podjezični deo, te tako pacijentu pruža veći komfor i kraći period navikavanja na nošenje. Osim veće izdržljivosti i gracilnije izrade, njena prednost leži i u većoj stabilnosti u ustima budući da je pričvršćena na susjedne zube pomoću čvrstih livenih kukica koje precizno obuhvataju zub nosač, te tako ravnomerno prenose žvačne sile na preostale zube i kost. - Kombinovani radovi predstavljaju kombinaciju fiksnog metal-keramičkog rada koji je trajno cementiran na preostalim zubima i proteze s kojom je povezan pomoću pričvrsnih elemenata skrivenih u protezi. Time se zadovoljava estetska, kao i funkcionalna komponenta zbog ravnomernog prenosa žvačnih sila i odlične stabilnosti same proteze. Proteza se može maksimalno redukovatiti čime je i komfor za pacijenta veći.

O klinici
Stomatološka ordinacija "FILDENT" počela je sa radom avgusta 2008. godine sa namerom da svojim pacijentima predstavi dostignuća moderne stomatologije. Materijali koji se koriste u ordinaciji predstavljaju preporučene proizvode ispitane od strane REALITY ESTHETICS-a, vodeće svetske nezavisne kompanije za ispitivanje stomatoloških materijala. Ordinacija se nalazi u delu grada koji se zove Rakijski pijac - 200m od gradskog muzeja i 400m od Trga Partizana.
- RSD / Cena usluge
24.000 RSD / Totalna proteza
36.000 RSD / Skeletirana proteza
33.600 RSD / Deflex proteza
3.000 RSD / Reparatura proteze
1.200 RSD / Zaštitna krunica
Cilj stomatološke uslugeU slučajevima kada iz različitih razloga nije moguće ugraditi fiksne protetske radove, mobilna stomatološka protetika nudi adekvatno rešenje.
Mobilne proteze
* Nemanjina 5, Užice, Serbia