Sharebico
*****

Operacija lakta

* Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia

Prelomi bilo koje kosti lakta utiču na normalno funkcioniranje celog povezanog sastava lakta. Dakle, prelom jedne od kostiju otežava ili onemogućava pokretanje podlaktice i šake. Do preloma najčešće dolazi usled povrede, pada ili udarca u lakat. U slučaju preloma lakta može da dođe i do povrede okolnih tkiva, pa na taj način mogu da stradaju i okolni mišići, nervi, krvni sudovi ili tetive.

Regija tela i metode lečenja
Ruke
Pošaljite upit
Sharebico podržava bezbedno šerovanje, pozivamo vas da proučite savete na ovoj stranici
- RSD / Cena medicinske usluge
354.000 RSD / Endoproteza lakta (u cenu nije uračunat implant)
295.000 RSD / Ekstrakcija slobodnih tela (artroskopski)
271.400 RSD / Operativno rešavanje “teniskog lakta”
295.000 RSD / Osteosinteza epykondila (u cenu nije uračunat implant)
236.000 RSD / Otvorena repozicija kod luksacije
300.900 RSD / Sinoviektomija i biopsija (artroskopski)
259.600 RSD / Transpozicija nervusa ulnarisa (u cenu nije uračunat implant)
330.400 RSD / Ukljanjanje osifikata kod kontraktura i mobilizacija lakta
Cilj medicinske uslugePrelomi se zbrinjavaju operativno i imobilizacijom. Tretiranje „teniskog lakta” radi se fizikalnim tretmanom i lokalnim blokadama, a ređe operativno.
Operacija lakta
* Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia