Sharebico
*****
*
Rezervacija
Pošaljite upit
Centar za transplantaciju koštane srži
Merkez, Çukurçeşme Caddesi No:51, Gaziosmanpaşa/İstanbul, Turkey
- RSD / Cena usluge
Cilj medicinske uslugeTransplantacija matičnih ćelija je najvažniji oblik lečenja bolesti krvi kao što su talasemija, anemija srpastih ćelija, aplastična anemija, mijelodisplatični sindrom, maligna oboljenja kao što su leukemija, limfomi i solidni tumori, imunodeficijencije i neka metabolička oboljenja.