*
Rezervacija
Pošaljite upit
Laparoskopska parcijalna nefrektomija (LPN)
Neznanog junaka 17, Belgrade, Serbia
- RSD / Cena usluge
Cilj usluge/intervencijeNajčešće se koristi kod pacijenata sa manjim tumorima bubrega, a takođe u slučajevima određenih nemalignih poremećaja bubrega. U pojedinim slučajevima tumora sa jasno ograničenom kapsulom, manjih od 3 cm, može da se uradi takođe enukleacija tumora.
Koje su moguće komplikacije?U rukama iskusne hirurške ekipe komplikacije laparoskopske parcijalne nefrektomije su relativno retke. Najčešću komplikaciju predstavlja jače krvarenje koje u oko 10% primera zahteva i transfuziju krvi. Kod primene transperitonealnog pristupa moguće su još opšte komplikacije laparoskopske hirurgije, kao što su povrede intraabdominalnih organa, a do kojih dolazi u manje od 1% operisanih pacijenata. Verovatnoća prelaska na klasičnu operaciju (konverzija) u slučaju laparoskopske parcijalne nefrektomije kreće se oko 5%. Takođe u 5% slučajeva statistički je moguće da će intraoperativno biti potreban prelaz na radikalnu nefrektomiju.