Sharebico
*****
*
Rezervacija
Pošaljite upit
Operacija kolena
Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia
- RSD / Cena medicinske usluge
708.000 RSD / Totalna endoproteza kolena (u cenu nije uračunat implant)
295.000 RSD / Matične ćelije – Dr. Abazović
141.600 RSD / Matične ćelije – Dr. Dulić
295.000 RSD / Osteosinteza patele (u cenu nije uračunat implant)
295.000 RSD / Patelektomija
413.000 RSD / Plastika tetive kvadricepsa + ligamenti potkolenice (u cenu nije uračunat implant)
826.000 RSD / Reinterventna endoproteza kolena (u cenu nije uračunat implant)
495.000 RSD / Reinterventna ligamenoplastika kolena (u cenu nije uračunat implant)
236.000 RSD / Sineviektomia (u cenu nije uračunat implant)
236.000 RSD / Operativna stabilizacija habitualne luksacije patele (u cenu nije uračunat implant)
295.000 RSD / Totalna patelektomija
295.000 RSD / Ventralizacija patele i centraza
354.000 RSD / Artrodeza (u cenu nije uračunat implant)
354.000 RSD / Artroskopija i ligamentoplastika LCA (u cenu nije uračunat implant)
212.400 RSD / Artroskopija i menesektomia kolena
212.400 RSD / Artroskopski redresman
177.000 RSD / Dijagnostička artroskopija
212.400 RSD / Operacija bekerove ciste
Cilj medicinske uslugeU cilju očuvanja važne funkcije kolena – pokretljivosti, tim stručnjaka Atlas opšte bolnice izvodi najsavremenije operacije i intervencije na kolenu.