Sharebico
*****
*
Rezervacija
Pošaljite upit
Operacija kuka
Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia
- RSD / Cena medicinske usluge
708.000 RSD / Totalna endoproteza kuka (u cenu nije uračunat implant)
354.000 RSD / Biarticularna parcijalne endoproteza kod preloma vrata butne kosti (u cenu nije uračunat implant)
448.400 RSD / Osteoplastika kod preloma acetabuluma (u cenu nije uračunat implant)
826.000 RSD / Rekonstrukcija velikih koštanih defekata dugih kostiju (u cenu nije uračunat implant)
531.000 RSD / Repozicija kuka i osteosinteza acetabuluma (u cenu nije uračunat implant)
590.000 RSD / Revaskularizacija glave (u cenu nije uračunat implant)
826.000 RSD / Reviziona artroplastika (u cenu nije uračunat implant)
Cilj medicinske uslugeOperacija kuka je najčešće jedini izbor pri ozbiljnim povredama kuka ili artroze kuka što često podrazumeva i ugradnju proteze, odnosno veštačkog zgloba (veštački kuk).