Sharebico
*****
*
Rezervacija
Pošaljite upit
Operacija lakta
Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia
- RSD / Cena medicinske usluge
354.000 RSD / Endoproteza lakta (u cenu nije uračunat implant)
295.000 RSD / Ekstrakcija slobodnih tela (artroskopski)
271.400 RSD / Operativno rešavanje “teniskog lakta”
295.000 RSD / Osteosinteza epykondila (u cenu nije uračunat implant)
236.000 RSD / Otvorena repozicija kod luksacije
300.900 RSD / Sinoviektomija i biopsija (artroskopski)
259.600 RSD / Transpozicija nervusa ulnarisa (u cenu nije uračunat implant)
330.400 RSD / Ukljanjanje osifikata kod kontraktura i mobilizacija lakta
Cilj medicinske uslugePrelomi se zbrinjavaju operativno i imobilizacijom. Tretiranje „teniskog lakta” radi se fizikalnim tretmanom i lokalnim blokadama, a ređe operativno.