Sharebico
*****
*
Rezervacija
Pošaljite upit
Spinalna hirurgija
Osmana Đikića 3, Beograd, Serbia
- RSD / Cena medicinske usluge
903.000 RSD / Fiksacija C1 – C2 sa zadnje strane (u cenu nije uračunat implant)
802.700 RSD / Fuzija i fiksacija pršljenova sa zadnje strane – dvosegmenta (u cenu nije uračunat implant)
749.600 RSD / Fuzija i fiksacija pršljenova sa zadnje strane – jednosegmentna (u cenu nije uračunat implant)
844.000 RSD / Fuzija i fiksacija pršljenova sa zadnje strane – višesegmentna
461.800 RSD / Interspinoza mežupršljenska dinamička stabilizacija (u cenu nije uračunat implant)
550.300 RSD / Lateralna međupršljenska fuzija bez posteriorne fiksacije (u cenu nije uračunat implant)
697.800 RSD / Lateralna međupršljenska fuzija sa posteriornom fiksacijom (u cenu nije uračunat implant)
Cilj medicinske uslugeSpinalna hirurgija – Hirurgija kičmenog stuba rešava najkomplikovanije probleme koji onemogućavaju pravilno funkcionisanje kičme i čitavog organizma.
Boravak i ishranaInostranim pacijentima obezbeđen je produženi boravak, po potrebi. Za pacijente muslimanske veroispovesti obezbeđena je ishrana po Halal standardu.