Sharebico
*****
Gaziosmanpaşa Hastanesi
Centar za sluh i govor